15-10-2021 - Emperyalizm Yazıları

TÜRKİYE BATI’NIN “VADEDİLMİŞ TOPRAĞI” MI?

Derin Merkez’in - ve onun , başta Amerika olmak üzere yuvalanmış olduğu Merkez ülkelerinin- Türkiye gibi Çevre ülkelerinin kendilerine rakip bir güç haline gelmesini önlemek için kullandığı özel silahlar vardır. Bunlardan biri de o ülkelerdeki işbirlikçilerine toprak sattırmaktır.

YABANCIYA TOPRAK SATIŞININ YÜZ YIL SONRASI…

Yalnız ufku değil, ufkun ötesini de görmek lazımdır.  M. K. Atatürk Komşunu sev ama, aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.  Benjamin Franklin   Emperyalizm bir ülkeyi her zaman zorla, silah kullanarak, topla tüfekle işgal etmez; birtakım barışçı görünen “ekonomik ve politik silahlar” kullanarak da işgal eder: Serbest ticaret, borçlandırma, özelleştirme, yabancı sermaye, yabancıya toprak satışı, azınlıkları kullanma, “demokrasi” dayatma gibi… Görüldüğü üzere ekonomik silahlardan bir

MİLLET VARLIĞIMIZ BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Aynı kültürden olan, tarihleri ortak insanların oluşturduğu topluma millet denir. Aynı kültürden kasıt, ‘millî kültür’dür, ulusal kültürdür. Millet birbirine ortak tarih, dil, kültür ve ülkü birliği ile bağlı olan yurttaşların meydana getirdiği siyasal bir topluluktur. Bugün Türkiye’de Millet oluşumu tehdit altındadır. Giderek yok edilmek isteniyor. Nasıl yok ediliyor? Oluşturucu ögeleri tahrip edilerek, ortadan kaldırılarak. En çok saldırıya uğrayan unsur ise Cumhuriyet tarihimizdir, ulusal kültürü

ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜ, MİLLÎ BİRLİĞİMİZİ YOK ETMEYE DEVAM EDİYORLAR

Birinci Görev Okulu derslerinde öğrendik: Aynı kültürden olan insanların oluşturduğu topluma millet diyoruz. Aynı kültürden kasıt, “millî kültür”dür, ulusal kültürdür. Diğer bir deyişle, Millet birbirine dil, kültür ve ülkü birliği ile bağlı olan yurttaşların meydana getirdiği siyasal bir topluluktur.
20-09-2021 - Ahlak Dersleri

TEK BİR ŞEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR: ÇALIŞKAN OLMAK!

Atatürkçe düşün, Atatürkçe hisset, Atatürkçe iş yap Atatürk Ataname’de diyor ki: Çalışmak genel bir kanundur, bireysel ve toplumsal bir zorunluluktur.  Çalışmak toplum düzeninin başta gelen bir dayanağıdır. Atatürkçülüğün temel bir koşulu, en esaslı bir prensibidir. Çalışmaktır ki, insanı insan yapmıştır. Çalışmaktan asla yılmamalıdır. Tembellik büyük bir kusurdur, bütün kötülüklerin anasıdır. Dinimiz de çalışmayanın insan olmadığını bildirir.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura