17-06-2021 - Ahlak Dersleri

YOLSUZLUKLAR DEVLETİMİZİ ÇÖKÜŞE GÖTÜRÜYOR

Türkiye’nin temel sorunları, gerçek sorunları vardır: Kalkınma, işsizlik, eğitim gibi… Kaynak kullanımı, yoksulluk, tarım, sanayi, borçlanma, dış bağımlılık, konut sorunu, trafik kazaları, kadın cinayetleri, din simsarlığı, toprak ağalığı gibi… Bunların çözümü cesaret ve büyük özveriler gerektirdiğinden, bilgi ve uzmanlık, yurtseverlik gerektirdiğinden çirkin politikacılar, entel “aydın”lar bu sorunlardan uzak dururlar. 
09-06-2021 - Bilimcilik Dersleri

MARMARA NEDEN ÖLÜYOR?

Bir millete yakışan, hayatı gerçeklerle düzenlemektir. Hayatına dünya gerçekleriyle düzen vermeyi bilmeyen milletler felaketten, belalardan kurtulamaz, yok da olabilir. Gerçekler ise ancak yaşanan dünya ile doğrudan ilgilenerek, aklını kullanarak, gözlem ve muhakeme yaparak keşfedilir. Gerçekler hiçbir yerde hazır değildir, araştırmak, gözlem yapmak, kafa yormak gerekir.
03-06-2021 - Emperyalizm Yazıları

DÜNYA DEVLERİYLE ANLAŞMANIN SONU NE OLUR?

26 Mayıs 2021… basında bir haber: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dev şirketin CEO'su ile yatırım zirvesi: Türkiye pandemi sonrası küresel sermayeyi çekmek için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı; aralarında Microsoft, Netflix, Google, Intel, General Electric'in yer aldığı dünya devi 20 ABD'li şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans aracılığıyla görüşecek.”

BİRLİK VE ORTAKLIK

İlkel insanı insan yapan, birlikte yaşamaları, birlikte avlanmalarıdır. Çağdaş insanın bile tek başına insan olarak kalması kolay değildir. Eğer ilk insan yalnız yaşasaydı, bir hayvan olarak kalırdı. İnsanlığın şafağında birlik vardı. Başlangıçta insanların her şeyi ortaktı. Alet yapmayı, avcılığı, ateş yakmayı, ev kurmayı ve toprağı işlemeyi insan tek başına değil, öbür insanlarla birlikte, onlarla el ele vererek öğrenmişti.
24-05-2021 - Ahlak Dersleri

UMUTSUZ DURUM YOKTUR

Atatürk diyor ki, “biz Cumhuriyet rejimine uzun bir süreç sonunda, birçok aşamadan geçerek ulaştık. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Misakı Millî, Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Halkçılık Programı, 1921 Anayasası, saltanatın kaldırılması bu sürecin başlıca aşamalarıdır.” Sayılan aşamalardan belki de en kritik olanı Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıdır.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura