09-12-2017 - Amaç ve Esaslar

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ TAM OLARAK NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Olguları, fikirleri, duygu ve eylemleri üstünkörü gözden geçirmekle anlayamayız. Vakit ayırmak, üzerinde durmak incelemek, analiz etmek gerekir. Yazılar da öyle, örneğin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi… Onu hep yekpare bir bütün olarak görür, okur geçeriz. Böyle yapınca da ne demek istediğini, nelere dikkatimizi çektiğini, ne yapmamız gerektiğini tam olarak anlayamayız. 
03-12-2017 - Akademik Yazılar

SANAYİLEŞEMEYEN ÜLKE BİLGİ TOPLUMU OLAMAZ

Dünyada ortaya çıkan iki güçten sağlanan kazançlar, yani bir yandan ticaretin küreselleşmesinden, öbür yandan bilgi ve iletişim teknolojisi (BİLTE) devriminden sağlanan kazançlar; Batı’nın sanayileşmiş zengin ülkelerinde, verimlilik artışı ve ekonomik büyüme şeklinde kendini gösterdi.  

RIZA SARRAF OLAYINI ATATÜRKÇE DÜŞÜNMEK

İdeal düşünme ve eylem; bilinçlilik, düzen ve süreklilik ister. İnsanın kafasında doğru bulduğu, hazır bir düşünme sistemi olmalıdır. Bir Atatürkçünün düşünme sistemi Atatürk öğretisidir: Atatürkçülüğün ilkeleri, kavramları, ilişkileri ve sonuçlarıdır; öncelikle bunlar kullanılarak yapılan muhakeme süreçleridir. 
27-11-2017 - Ekonomi Yazıları

TÜRKİYE’NİN BAŞINDAKİ ASIRLIK BELA: BATI LİBERALİZMİ

XIX. yüzyılın ilk yılları İngiltere’si, sanayi kapitalizmi gelişme halinde...  Derken, bir devrim, Sanayi Devrimi bomba gibi patlıyor, dünyayı adeta sarsıyor. Yeni bir çağ başlıyor: Emperyalizm çağı… İngiltere ile birlikte o zamana kadar görülmemiş türden, yepyeni ülkeler ortaya çıkıyor: Sanayileşmiş ülkeler!  Bu ülkeler iki önemli etkiye yol açıyor: (a) Gıda ve hammadde kaynaklarıyla mamul ürünlere pazar arayışları; (b) çok sayıda çevre ülkesini, kendi ekonomileri ile bütünleşmeye zorlam
24-11-2017 - Devletçilik Dersleri

ATANAME’DEN: ÖĞRETMENLER

Ataname’de Atatürk konuşur. Ataname ilkelerden, ilkeler dergelerden oluşur. Ataname’de toplam 142 adet derge vardır; biri doğrudan doğruya öğretmenlere ayrılmıştır. Öğretmenler günü vesilesiyle yayınlıyorum. 
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura