13-11-2020 - Emperyalizm Yazıları

İNGİLİZLERİN AVUSTRALYA YERLİLERİNE UYGULADIĞI SOYKIRIM VE TEHCİRLER

İngiltere sömürge tarihinde önemli bir yer tutan Avustralya’da İngiliz sömürgeciler 1788- 1938 yılları arasında Avustralya’yı sömürgeleştirmek ve yeni tarım alanları, hayvancılık bölgeleri, yeraltı madenleri ve hammaddeler sağlamak için, kıtanın yerli halkı olan ‘Aboriginal’lere sistematik olarak ve acımasızca soykırım ve tehcir yöntemleri uygulamıştır.

ATATÜRK’TE ‘ORTAK MİLLÎ FİKİR’ KAVRAMI

Atatürk bir milletin ortak duygu ve düşünceleri olduğunu kabul eder. Bunu ‘ortak millî fikir’ adıyla, milleti oluşturan ortak tarih, ortak kültür, ortak ahlak gibi unsurlar arasında sayar. Ortak millî fikir aynı zamanda Millî İrade kavramını da kapsar. Atatürk bu anlayıştan siyaset ve yönetim alanında önemli olan şu sonuca ulaşır: Millî irade tek bir şahsın değil bütün bir milletin eseridir. Dolayısıyla “milletimize hizmet ederken, kendi emel ve düşüncelerimize göre değil, milletimizin emel ve düşüncel
27-10-2020 - Laiklik Dersleri

CUMHURİYET REJİMİNDE HALİFELİĞE YER YOKTUR

Halife sözcüğü “din ve dünya işlerinde bütün Müslümanların önderi, aynı zamanda devlet reisi olan kişi” anlamında kullanılır. Atatürk halifeliği gereksiz bir kurum olarak görmüş ve Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmasını sağlamıştır.

TÜRKİYE’DE EGEMENLİK MİLLETİN DEĞİLDİR

Önce Millî İrade nedir? Bu kavram üzerinde anlaşalım. Türkiye’de Millî İrade kavramı yanlış biliniyor. Millî İrade sadece “milletin, seçim sandığından çıkan siyasî tercihi” değildir. Atatürkçe tanımından da anlaşılacağı gibi, “milletin ortak istek ve tercihlerinin bir bileşkesi”dir. Yani milletin, bütün ihtiyaçlarıyla ilgili tercih ve beklentileriyle ilgilidir. Siyasi tercih bunlardan sadece biridir. Seçilmiş olanların oluşturduğu bütün kurumlar, Meclis, cumhurbaşkanlığı, hükümet ile mahkeme
20-10-2020 - Laiklik Dersleri

DİN VE DÜNYA İŞLERİ NEDEN BİRBİRİNDEN AYRILMALIDIR?

Atatürkçe düşün, Atatürkçe hisset, Atatürkçe iş yap. Laiklik, öncelikle din ve dünya (devlet) işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Başka bir deyişle dünya işlerinin dinsel kurallara göre değil, akıl, gözlem ve bilim kaynaklı, çağdaş esaslara göre düzenlenmesidir. Bu önermenin mantığı nedir; neden böyle bir ayrıma gerek görülmüştür? Sebepleri bence dörttür. Bunları şu başlıklar altında ele alabilirim: Değişim yasası, bilimsel gelişme, çoklu yapı ve çağdaş değerler.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura