30-03-2020 - Halkçılık Dersleri

ATATÜRKÇÜLERİN ÖRNEK ALMASI GEREKEN BÜYÜK AYDIN ZİYA GÖKALP DİYARBAKIR’DA NELER YAPTI?

Atatürk Ataname’de [Aydınlar: 11] diyor ki, aydınlar her yerde, bütün Türkiye’de halkın içine girmeli, halkın arasına karışmalıdır. Milleti yükseltmek için çalışmalıdır. Ocak 1923’te İzmit’te gazetecilere ve diğer bir konuşmamda açıkladığım gibi: Aydınlar ve millete yol göstermek için çalışan ve bunu şiar edinenler, doğrudan doğruya Ankara’ya gelsin ve bu arzuyu kendisinde duysun!

MİLLÎ BİRLİK NEDİR, NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Bir babanın beş oğlu varmış. Birbiriyle geçinemez, hep kavga ederlermiş. Baba, “Birbirinizi sevin, birlik olun!” dermiş ama, hiç oralı olmazlarmış. Sonunda o mukadder gün gelmiş, baba ölüm döşeğine düşmüş. Çocuklarını yanına çağırmış, kendisine beş çubuk getirmelerini söylemiş. Baba, çubukları bir araya getirip oğullarına vermiş. “Kırın bakayım bu çubuk demetini” demiş. Hiçbiri başaramamış. Bunun üzerine baba demeti alıp, çubukları bu kez teker teker uzatmış oğulla
18-02-2020 - Kitaplık

MİLLÎ MÜCADELE’Yİ VE CUMHURİYET'İ KONU ALAN ROMANLAR

Cihan Dura 31.7.2016     Toplam 23 roman ve anı kitabına yer verilmiştir. Kısaca konuları açıklanmış, bazılarının yayım bilgileri belirtilmiştir.   Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye. Milli Mücadele denince akla gelen önemli bir isimdir kuşkusuz Halide Edip Adıvar. Dönemin en ateşli kadın milli bağımsızlık savunucularından olan Halide Edip, eserlerine de bu siyasi görüşünü yansıtmıştır. Halide Edip de Yakup Kadri gibi Milli Mücadele’nin karşısında olan veya bu konuda aciz gösteren in
29-01-2020 - Bilimcilik Dersleri

ATATÜRK BİLİM İNSANLARININ, ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ NASIL OLMASINI İSTİYORDU?

Bu konuda epeyce yönelti var ATANAME’de (2019)… Bazılarını aşağıya alıyorum. Bana, korkunç ölçülerde bir suskunluk içinde bulundukları izlenimi veren üniversiteler üzerinde, dilerim, birkaç yurtsever elemanı vasıtasıyla az da olsa uyarıcı bir etkisi olur.

DİYALEKTİK VE DİYALEKTİK YÖNTEM

Diyalektik; varlığın, karşıtları öne çıkaran başat bir niteliği ve buna dayanan bir düşünme şekli veya yöntemidir. Bunun karşısında metafizik yöntem yer alır. Metafizik yöntem varlığa ve doğaya hareketsizlik, bağlantısızlık, değişmezlik ve mutlak zıtlık atfeden düşünce yöntemidir.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura