09-04-2021 - Bilimcilik Dersleri

DÜŞÜNCENİN GÜCÜ

Her milletin bir fikir hayatı vardır. Esas olan daima fikirlerdir. Fikirlerdir ki, dünyayı düzene sokar.  Her çağın kurtarıcı bir düşüncesi olur. Denebilir ki insanları yöneten, fikirlerdir.

İNSANLIĞIN BİTMEYEN SAVAŞI: GERÇEĞİ ARAYIŞ

İnsanlık tarihini belirleyen iki temel eğilim vardır: -İnsan yaşamak ister, daha iyi yaşamak ister. -İnsan merak ediyor, yaşadığı evrene ait gerçekleri öğrenmek istiyor. Bu iki ana eğilimdir ki insanoğlunu bulunduğu çevreyi, dünyayı tanımaya, bilmeye ve öğrenmeye itmiştir. Kuşaktan kuşağa geçen bu yöneliş sayesinde bilgi bilgiye eklenmiş, yanlışlar ayıklanmış, doğrular alıkonmuş, sağlanan birikim değerlendirilip sistemleştirilmiştir. Zamanı geldikçe bu evrensel etkinlikten birer birer bilimler doğmu
22-03-2021 - Ekonomi Yazıları

HEDEF ULUS DEVLETLER… HEDEF TÜRKİYE…

Küresel şirketler Batı’da Sanayi Devrimi’nin ardından, 19. yüzyılın sonlarında, uluslararası faaliyet gösteren güçlü sanayi şirketleri olarak ortaya çıktı. Singer, Standart Oil, General Electric, Kodak AEG, Siemens, Bergmann, Shell, Unilever, Philips, Bayer gibi şirketler Batı’nın ilk UÖŞ’leri oldu. Bugünse örümcek ağları gibi bütün dünyayı sarmış bulunuyorlar.
14-03-2021 - Ekonomi Yazıları

EKONOMİNİN İKİ ANA SORUNU

Türkiye ekonomisinin pek çok önemli sorunu vardır: Enflasyon, bütçe açığı, tasarruf yetersizliği, kalkınma gibi. Bunlardan başta gelen ikisi de dış açık ve işsizlik sorunlarıdır.

MİLLİ EGEMENLİK VE CUMHURİYET REJİMİ

Cumhuriyet’te Millî Egemenlik esastır. Millî egemenliktir ki, bütün değerlerimizi ve geleceğimizi güvence altına alır. Ancak Millî Egemenliğin ve Cumhuriyet rejiminin önü engellerle doludur. Ne yazıktır ki, ülkemizde bu tehlikeler somutlaştı, gerçekleşti, Millet Egemenliği tahrip edildi. Bir restorasyon gerekliliği kaçınılmazdır.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura