19-03-2018 - Ekonomi Yazıları

ÖZELLEŞTİRMELER NEDEN YAPILIYOR?

Ben bu ülkeyi pazarlamakla mükellefim.  RTE Şubat 2018 ayı içinde yer alan iki dramatik gelişme özelleştirmeleri yeniden gündeme taşıdı. Birincisi şu: Kamu kuruluşları; ekonomik verimliliklerine bakılmadan, satılıp gelir elde edilecek. Ve diğeri:14 şeker fabrikası özelleştiriliyor!
16-03-2018 - Emperyalizm Yazıları

TÜRKİYE'DE AMERİKANCILIK NASIL BAŞLADI (II)

X) Amerika Bir Ülkeye Nasıl Yerleşir? Aydınlarımızdaki bu korkunç Amerikan hayranlığı ve teslimiyetçilik nasıl açıklanabilir? Kuşkusuz birçok faktör ileri sürülebilir. Ben konum gereği tek bir faktöre yer vereceğim ve diyeceğim ki bu utanılacak durum; emperyalistlerin, tabii ABD’nin, bilerek oluşturduğu bir durumdur. Daha somut bir anlatımla, Batının (Amerika’nın) “hedef-ülkelere sızma stratejisi”nin bir ürünüdür.  
16-03-2018 - Emperyalizm Yazıları

TÜRKİYE'DE AMERİKANCILIK NASIL BAŞLADI (I)

Bir bugüne, bir de geçmişe bakalım. Atatürk’ün o kendinden emin, geleceğe güvenle bakan, başı dik Türkiyesi nerede; bugünün şu süngüsü düşük, Avrupa Birliği’ne yamanmaya çalışan, başı yerde Türkiyesi nerede!… Peki bu noktaya nasıl geldik? Yanıt zor değil, çünkü “aklın ve bilim”in yolundan ayrıldık. Ne zaman? Atatürk aramızdan ayrılır ayrılmaz, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olması ile birlikte, Türkiye’nin yeniden emperyalist ülkelerle asimetrik ilişkiler kurmaya başlaması ile birli
15-03-2018 - Emperyalizm Yazıları

HER ŞEY İKİLİ ANTLAŞMALARLA BAŞLADI

Sinan Meydan’ın “1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek” adlı kitabını bir kez daha okuyorum. Beni en çok etkileyen, üzen, kahreden bölümlerinden biri “ … Amerikan Emperyalizminin Türkiye’ye Girişi” başlıklı bölüm oldu. Bu konu çok yazıldı. Örneğin Çetin Yetkin’in “Karşı Devrim 1945-1950” kitabı, konuyu en iyi ve kapsamlı olarak inceleyen kaynaklardan biridir. Benim de, bu kitaptan yararlanarak hazırladığım 2004 tarihli uzunca bir makalem var: “Türkiye’de Amerikancılık Nasıl Başladı?”
10-03-2018 - Amaç ve Esaslar

ATANAME’Yi NASIL VE NİÇİN YAZDIM?

Ben üniversiteden öğretim üyesi olarak 2007 yılında emekli oldum. O tarihe kadar iktisat biliminin yanı sıra, -1993 yılından itibaren- Atatürk ve Cumhuriyetimiz üzerine de yazılar kaleme aldım, yayımladım.  Bu çalışmalarım sırasında önemli bir husus dikkatimi çekti: Atatürk hakkında pek çok yazı ve kitap mevcut olmasına rağmen,  onun fikir ve görüşlerini toplu ve sistemli olarak sunan bir kaynak yoktu! 
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura