“SURİYELİ MUHACİRLER VE TÜRK ENSAR” MÜŞRİK’LERE KARŞI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir beyanatı… bakın, ne diyor: “Taliban'ın, yönetimi ele geçirmesinin ardından günde 5 bin Afgan İran sınırlarını zorluyor. Üç binini durduruyorlar, iki bini İran içine giriyor. 3.5 milyonun üzerinde İran'da Afgan var. Bunların 2 milyonu hareket etmeye hazır. Her gün gelen 2 bin kişiyi de bunun üzerine ilave ederseniz, aslında çok önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıya bulunuyoruz” [NTV, 22.10.2021].
15-10-2021 - Emperyalizm Yazıları

TÜRKİYE BATI’NIN “VADEDİLMİŞ TOPRAĞI” MI?

Derin Merkez’in - ve onun , başta Amerika olmak üzere yuvalanmış olduğu Merkez ülkelerinin- Türkiye gibi Çevre ülkelerinin kendilerine rakip bir güç haline gelmesini önlemek için kullandığı özel silahlar vardır. Bunlardan biri de o ülkelerdeki işbirlikçilerine toprak sattırmaktır.

YABANCIYA TOPRAK SATIŞININ YÜZ YIL SONRASI…

Yalnız ufku değil, ufkun ötesini de görmek lazımdır.  M. K. Atatürk Komşunu sev ama, aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.  Benjamin Franklin   Emperyalizm bir ülkeyi her zaman zorla, silah kullanarak, topla tüfekle işgal etmez; birtakım barışçı görünen “ekonomik ve politik silahlar” kullanarak da işgal eder: Serbest ticaret, borçlandırma, özelleştirme, yabancı sermaye, yabancıya toprak satışı, azınlıkları kullanma, “demokrasi” dayatma gibi… Görüldüğü üzere ekonomik silahlardan bir

MİLLET VARLIĞIMIZ BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Aynı kültürden olan, tarihleri ortak insanların oluşturduğu topluma millet denir. Aynı kültürden kasıt, ‘millî kültür’dür, ulusal kültürdür. Millet birbirine ortak tarih, dil, kültür ve ülkü birliği ile bağlı olan yurttaşların meydana getirdiği siyasal bir topluluktur. Bugün Türkiye’de Millet oluşumu tehdit altındadır. Giderek yok edilmek isteniyor. Nasıl yok ediliyor? Oluşturucu ögeleri tahrip edilerek, ortadan kaldırılarak. En çok saldırıya uğrayan unsur ise Cumhuriyet tarihimizdir, ulusal kültürü

ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜ, MİLLÎ BİRLİĞİMİZİ YOK ETMEYE DEVAM EDİYORLAR

Birinci Görev Okulu derslerinde öğrendik: Aynı kültürden olan insanların oluşturduğu topluma millet diyoruz. Aynı kültürden kasıt, “millî kültür”dür, ulusal kültürdür. Diğer bir deyişle, Millet birbirine dil, kültür ve ülkü birliği ile bağlı olan yurttaşların meydana getirdiği siyasal bir topluluktur.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura