09-11-2019 - Amaç ve Esaslar

BİR 10 KASIM DOLAYISIYLA ATANAME’DEN…

- Millete hizmet!... Birinci Görevimizdir bizim. Bir sorumluluktur ki kutsaldır, yücedir, aynı zamanda zordur, çetindir. Ancak ben seve seve yerine getirdim. Öyle bir görevdir ki, ben toprak olsam da devam edecektir. Çünkü biz olup bitmeyiz, son bulmayız. Bugün de aranızdayız; yarın da…, her zaman aranızda olacağız.  

BİR LİSANSÜSTÜ TEZİN HAZIRLANMASI: KONU, PROJE, LİTERATÜR VE DİĞERLERİ

Bu yazıda bir lisansüstü tezin başından sonuna değin güvenli bir şekilde yürütülmesinde kullanılabilecek, pratik bir model sunulacaktır. Model şu başlıklar altında açıklanacaktır: Tez konusunun belirlenmesi. Ilk seçmenin yapılması. 5+5 yöntemi. Tez projesi. Literatür incelemesi. “Konu literatürü”nü elde etme süreci. Kaynak fişleri ile bilgi fişlerinin kullanımı.  Bilgi fişlerinin geçici plana dağıtımı. Tezin temel ögeleriyle ilgili diğer bilgi ve öğütler.

ATATÜRK’ÜN OSMANLI HÜKÜMETİNİN TESLİMİYETÇİ POLİTİKASINA KARŞI ÇIKIŞI

Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele’de İşgalci emperyalist devletlerin bütün aşağılayıcı tutum ve davranışlarını alttan alarak sineye çeken padişah hükümetinin ezik duruşuna, teslimiyetçi politikasına şiddetle karşı çıkmıştır. Bugünkü yöneticilerimizin alacağı çok dersler var yorum ve değerlendirmelerinden. Ataname’den alıntılıyorum:
22-10-2019 - Akademik Yazılar

*BUGÜNÜN GELİŞMİŞ ÜLKELERİ SERBEST PİYASA YOLUYLA DEĞİL DEVLETÇİ POLİTİKALARLA KALKINDI

Neoliberalizm’in bir aldatmaca olduğu birçok yazar tarafından ileri sürülmüş, kanıtlarıyla ortaya konmuştur. Bu yazarlardan biri olan Ha-Joon Chang; Türkçe’ye de çevrilen iki değerli eserinde Neoliberalizm’in tezlerini birer birer ele almış, her birini sağlam gerekçelerle çürütmüştür. Ne var ki gerek bu işaret ettiğim karşı-görüş gerekse Chang’in çalışmaları Türkiye’de iyi bilinmemekte, en azından gündeme yeterince getirilmemektedir. Bu sebepten, konunun üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Okuduğunuz
30-09-2019 - Emperyalizm Yazıları

YABANCI SERMAYENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Uluslararası iktisat teorisine göre, yabancı sermayenin, ev sahibi ülkeye sağladığı ekonomik yararlar şunlardır: - Yabancı sermaye ev sahibi ülkenin yatırım oranını yükseltir. Sermaye birikimini ve üretim kapasitesini artırır. - Ülkeye ileri teknoloji ve işletmecilik bilgisi getirir. - İthal ikamesi ve ihracatı artırma etkileriyle, dış açığı azaltır. - Yurt içi rekabeti artırır, tekelciği kırar. - İşsizlik sorunun çözümüne katkıda bulunur. - Sağladığı kârlar yoluyla, vergi gelirini artırır.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura