30-09-2019 - Emperyalizm Yazıları

YABANCI SERMAYENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Uluslararası iktisat teorisine göre, yabancı sermayenin, ev sahibi ülkeye sağladığı ekonomik yararlar şunlardır: - Yabancı sermaye ev sahibi ülkenin yatırım oranını yükseltir. Sermaye birikimini ve üretim kapasitesini artırır. - Ülkeye ileri teknoloji ve işletmecilik bilgisi getirir. - İthal ikamesi ve ihracatı artırma etkileriyle, dış açığı azaltır. - Yurt içi rekabeti artırır, tekelciği kırar. - İşsizlik sorunun çözümüne katkıda bulunur. - Sağladığı kârlar yoluyla, vergi gelirini artırır.
26-09-2019 - Emperyalizm Yazıları

IMF İLE NEDEN ANLAŞMA YAPILMAMALI

IMF’yi neredeyse unutmuştuk. Fakat birkaç gündür yine gündemimizde: "Muhalefet gizlice IMF ile görüştü." “Hayır, IMF'yi hükümet davet etti." Bu, bana eski bir yazımı hatırlattı, diyorum ki: “IMF ile anlaşma yapmamalı.”

NEDEN HEP ELEŞTİRİ, NEDEN HEP AŞAĞILAMA…, NEDEN ADAM GİBİ TARTIŞMAMA?

Çok beğendiğim bir söz vardır, "Küçük insanlar kişilerle, orta insanlar olaylarla, büyük insanlar fikirlerle uğraşır" der. Atatürk'ün de şu mealde bir sözü vardır: Eleştirmek kolaydır; yapmak, eser ortaya koymak zordur.
02-09-2019 - Ahlak Dersleri

KAPI NEDEN ARALIK BIRAKILMAMALI?

Bir arkadaşım bana Atatürk’ün şu özdeyişinin ne anlama geldiğini sordu: “Kapıyı asla aralık bırakmayın; farkına varmadan, ardına kadar açılır.” Kısaca şöyle yanıtladım:

30 AĞUSTOS, SANCAKTAR MEHMETÇİK VE ASLIHANLAR …

 “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesi  ve onun son safhası olan 30 Ağustos Muharebesi… Türk tarihinin en önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti’nin temelini orada attık. Sonsuz hayatını orada taçlandırdık. O sahada akan Türk kanları, semasında uçan şehit ruhları  devlet ve Cumhuriyetimizin sonsuza kadar muhafızlarıdır.”  Gazi Mustafa Kemal Paşa
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura