03-04-2018 - Kitaplık

ATATÜRK, MİLLÎ MÜCADELE VE CUMHURİYETİMİZ HAKKINDA BİLİMSEL KİTAPLAR

25-03-2018 - Amaç ve Esaslar

ATATÜRKÇÜLER NE YAPMALI: METİN AYDOĞAN’DAN ÖĞÜTLER

Metin Aydoğan’nın son kitabını [Ben ve Ülkem, İnkılap yayınları, 2018, 528 s.] 30-40’ar sayfa okuyarak 15 günde bitirdim, bu benim için bir rekor... Öyle kitaplar vardır ki, okumazsın, o okutur kendini. Ara verirsen, bir an önce dönmek, bir an önce sayfalarına gömülmek için sabırsızlanırsın. “Ben ve Ülkem” bu türden bir kitap...

*HAYATIMIZDA DEDÜKTİF YANILMALAR

  Gerçeğin bulunmasında ilk adım gözlem, ikinci adım muhakemedir, akıl yürütmedir. Ancak gerçekler herhangi bir muhakeme ile bulunamaz. Akıl yürütmenin doğru olması gerekir. Öyle değilse varılan netice yanlış olacaktır. Bu tür muhakemelere “dedüktif yanılma” denir. Günlük konuşmada “yanılma” sözcüğü, aldanma, hatâ yapma anlamında kullanılır. Buna karşılık mantıkçı, yanılmaya (fallacy) daha dar bir anlam verir: Bir muhakemede kullanılan önermelerin, akıl yürütme sonunda ileri sürülen net
19-03-2018 - Ekonomi Yazıları

ÖZELLEŞTİRMELER NEDEN YAPILIYOR?

Ben bu ülkeyi pazarlamakla mükellefim.  RTE Şubat 2018 ayı içinde yer alan iki dramatik gelişme özelleştirmeleri yeniden gündeme taşıdı. Birincisi şu: Kamu kuruluşları; ekonomik verimliliklerine bakılmadan, satılıp gelir elde edilecek. Ve diğeri:14 şeker fabrikası özelleştiriliyor!
16-03-2018 - Emperyalizm Yazıları

TÜRKİYE'DE AMERİKANCILIK NASIL BAŞLADI (II)

X) Amerika Bir Ülkeye Nasıl Yerleşir? Aydınlarımızdaki bu korkunç Amerikan hayranlığı ve teslimiyetçilik nasıl açıklanabilir? Kuşkusuz birçok faktör ileri sürülebilir. Ben konum gereği tek bir faktöre yer vereceğim ve diyeceğim ki bu utanılacak durum; emperyalistlerin, tabii ABD’nin, bilerek oluşturduğu bir durumdur. Daha somut bir anlatımla, Batının (Amerika’nın) “hedef-ülkelere sızma stratejisi”nin bir ürünüdür.  
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura