15-07-2018 - Diğer Konular

SORULARLA ATAÖĞRETİ: BİR DEVLETİN BAĞIMSIZLIĞINI YİTİRMESİ NEDEN ÇÖKMESİNDEN DAHA KÖTÜDÜR?

Soru: Atatürk Ataname'de der ki: "bir devlet için bağımsızlığını yitirmek, çökmesinden daha kötüdür." Neden böyledir? Yanıt: Önce yöntem diyorum: belleğimde mevcut olan hazır bilgi ile yetinmiyorum, zamanım var, konu hakkında bilgi sağlayacak diğer kaynaklara başvuruyorum. Örneğin Ataname’ye… Görüyorum ki, konuyla ilgili pek çok yönelti var. 

MİLLÎ EGEMENLİK HİÇ KİMSEYE VERİLEMEZ, VERİLİRSE MİLLET İRADESİ FELÇ OLUR

Atatürk diyor ki: - Bir fikir, bir inanç benim bütün hayatımın ekseni oldu: Millî Egemenlik ve meşruluk…  Ömrüm boyunca millî egemenliğin ve meşruluğun en sadık bir hizmetkârı oldum. Türkiye’de, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde millet egemenliğini pekiştirmek ve Milletin ebedi olarak kendi kendini idare etmesi baş hedefimdi. Millî egemenlik uğrunda canımı bile vermeyi bir vicdan ve namus borcu bildim.
24-06-2018 - Amaç ve Esaslar

ATANAME’Yi NASIL VE NİÇİN YAZDIM?

Ben üniversiteden öğretim üyesi olarak 2007 yılında emekli oldum. O tarihe kadar iktisat biliminin yanı sıra, -1993 yılından itibaren- Atatürk ve Cumhuriyetimiz üzerine de yazılar kaleme aldım, yayımladım.  Bu çalışmalarım sırasında önemli bir husus dikkatimi çekti: Atatürk hakkında pek çok yazı ve kitap mevcut olmasına rağmen,  onun fikir ve görüşlerini toplu ve sistemli olarak sunan bir kaynak yoktu! 
22-06-2018 - Diğer Konular

SORULARLA ATAÖĞRETİ: “DEVRİMCİLİK” DEMEK “ÇAĞDAŞLAŞMA” VE “SÜREKLİ DEVRİM” DEMEKTİR

Soru: Atatürk’e göre Devrimcilikte “çağdaşlaşma” hedefi neden yeterli değildir; bu hedefin Devrimciliğin hangi diğer hedefiyle tamamlanması gerekir? Ahmet Taner Kışlalı’nın “Kemalizm Laiklik Demokrasi” kitabında (6. Baskı, İmge yayınları, Ank., 1999, s.52) yaptığı bir açıklama bu sorunun yeterli bir yanıtıdır. Yazar Devrimcilik ilkesinin, iki ögeden oluştuğunu belirtiyor ki, bunlardan birincisi “çağdaşlaşma” diğeri ise “sürekli devrim”dir.
12-06-2018 - Amaç ve Esaslar

ATATÜRKÇÜLER NE YAPMALI: METİN AYDOĞAN’DAN ÖĞÜTLER

Metin Aydoğan’nın son kitabını [Ben ve Ülkem, İnkılap yayınları, 2018, 528 s.] 30-40’ar sayfa okuyarak 15 günde bitirdim, bu benim için bir rekor... Öyle kitaplar vardır ki, okumazsın, o okutur kendini. Ara verirsen, bir an önce dönmek, bir an önce sayfalarına gömülmek için sabırsızlanırsın. “Ben ve Ülkem” bu türden bir kitap...
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura