MİLLİ EGEMENLİK VE CUMHURİYET REJİMİ

Cumhuriyet’te Millî Egemenlik esastır. Millî egemenliktir ki, bütün değerlerimizi ve geleceğimizi güvence altına alır. Ancak Millî Egemenliğin ve Cumhuriyet rejiminin önü engellerle doludur. Ne yazıktır ki, ülkemizde bu tehlikeler somutlaştı, gerçekleşti, Millet Egemenliği tahrip edildi. Bir restorasyon gerekliliği kaçınılmazdır.

DÜŞÜNCE BİRLİĞİ

Atatürkçe düşün  Atatürkçe hisset  Atatürkçe iş yap  Millet boyutunda düşünce birliğinin üç görünümü vardır. Birincisi, ortak millî fikirdir; ikincisi, Büyük Ülkümüzdür, üçüncüsü Millî İrade’dir. ● Atatürk diyor ki: milletlerin oluşmasında etkili olan faktörler; ortak duygu ve heyecanlar, hatıra ve gelenekler, ortak kültürdür; fakat aynı zamanda ‘ortak millî fikir’dir. Bizim varlığımızı kurtaran, bağımsızlığımızı kurtaran bütün eylem ve hareketler; milletimizin ort
25-01-2021 - Tarih

II. ABDÜLHAMİT HAN MASALI

Türkiye'de şeriatçı kesimin "resmi tarihlerini zenginleştirme" çabaları bütün hızıyla devam etmektedir. Bunun son örneklerinden biri (1996), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, kutsal günlerde İstanbul'da bulunan kimi türbelere, özellikle de II. Abdülhamit'in türbesine parasız toplu taşıma seferleri düzenlemesidir. Amaç; N. Fazıl Kısakürek'in "Ulu Sultan Abdülhamit Han" diyerek Müslümanlara satmaya çalıştığı bu kişiyi evliya mertebesine yükseltmek değilse, "Türk-İslam büyükleri" arasına k

TÜRKİYE’YE BATI SALDIRISI

Kendilerini dünyanın sahibi olarak gören batılı emperyalistler yurdumuzu da ‘açık arazi’ saydılar. Milletimizi hor görüp mahvetmek istediler. Türkiye’yi imha için birleştiler, içimize kadar nüfuz ettiler.  Bağımsızlığımız ve ekonomimiz üzerinde türlü entrikalar çevirdiler, azınlıkları kullandılar. Aleyhimizde yalanlar, zalimlik, yeteneksizlik iftiraları uydurdular. İçerde kötü yönetim de eklenince, milletçe ilerlememiz tümüyle engellendi. Avrupa ilerlerken Türkiye sürekli geriledi. Tehlike Cumhuriy
24-12-2020 - Ekonomi Yazıları

EKONOMİK GELİŞME NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Atatürk diyor ki: “Ekonomik kalkınma; Türkiye’nin, özgür, bağımsız, daima daha güçlü, daima daha gönençli Türkiye idealinin belkemiğidir.”  Bu sözden anlıyoruz ki Atatürk ekonomik kalkınmaya yaşamsal bir önem veriyor. Güçlü, gönençli, bağımsız bir ulus mu olmak istiyorsunuz?  Ekonomik kalkınmanızı kesinkes gerçekleştirmek zorundasınız. Büyük Aydınlanmacı bu sözü söyledikten bir yıl sonra, eserini tamamlayamadan aramızdan ayrıldı. Nerdeyse 65 yıl olmuş. Acaba Türkiye kalkınabildi mi?
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura