TÜRKİYE’DE EGEMENLİK MİLLETİN DEĞİLDİR

Önce Millî İrade nedir? Bu kavram üzerinde anlaşalım. Türkiye’de Millî İrade kavramı yanlış biliniyor. Millî İrade sadece “milletin, seçim sandığından çıkan siyasî tercihi” değildir. Atatürkçe tanımından da anlaşılacağı gibi, “milletin ortak istek ve tercihlerinin bir bileşkesi”dir. Yani milletin, bütün ihtiyaçlarıyla ilgili tercih ve beklentileriyle ilgilidir. Siyasi tercih bunlardan sadece biridir. Seçilmiş olanların oluşturduğu bütün kurumlar, Meclis, cumhurbaşkanlığı, hükümet ile mahkeme
20-10-2020 - Laiklik Dersleri

DİN VE DÜNYA İŞLERİ NEDEN BİRBİRİNDEN AYRILMALIDIR?

Atatürkçe düşün, Atatürkçe hisset, Atatürkçe iş yap. Laiklik, öncelikle din ve dünya (devlet) işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Başka bir deyişle dünya işlerinin dinsel kurallara göre değil, akıl, gözlem ve bilim kaynaklı, çağdaş esaslara göre düzenlenmesidir. Bu önermenin mantığı nedir; neden böyle bir ayrıma gerek görülmüştür? Sebepleri bence dörttür. Bunları şu başlıklar altında ele alabilirim: Değişim yasası, bilimsel gelişme, çoklu yapı ve çağdaş değerler.

HALK YÖNETİMİ

İnsanlar tabiat ve yaratılışları gereği birlikte yaşarlar, fakat birlikte yaşayan insanlar mutlaka yönetilmek ihtiyacı duyar. Topluluğun başında, sevk ve idaresi için bir yönetici bulunmak gerekir. Bu kural milletler için de geçerli olup tarih boyunca monarşiden halk idaresine kadar türlü yönetimler görülmüştür.
20-09-2020 - Halkçılık Dersleri

ATATÜRKÇÜLERİN ÖRNEK ALMASI GEREKEN BÜYÜK AYDIN ZİYA GÖKALP DİYARBAKIR’DA NELER YAPTI?

Atatürk Ataname’de [Aydınlar: 11] diyor ki, aydınlar her yerde, bütün Türkiye’de halkın içine girmeli, halkın arasına karışmalıdır. Milleti yükseltmek için çalışmalıdır. Ocak 1923’te İzmit’te gazetecilere ve diğer bir konuşmamda açıkladığım gibi: Aydınlar ve millete yol göstermek için çalışan ve bunu şiar edinenler, doğrudan doğruya Ankara’ya gelsin ve bu arzuyu kendisinde duysun!
17-09-2020 - Laiklik Dersleri

TARİKATLAR RAPORU

Prof. Dr. Esergül Balcı ile yapılan bir mülakattan özetlenmiştir. Taşrada devlet eğitimden kademe kademe çekilmiş. Bazı bölgelerde okullar kapatılmış. Yoksulluk ve sahipsizlik nedeniyle aileler çocuklarını tarikatlara teslim etmiş. Yarın bu çocukların hangi amaç için nasıl kullanılacağı meçhul.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura