10-09-2018 - Diğer Konular

SORULARLA ATAÖĞRETİ: DEVRİMLERİMİZ, BATI UYGARLIĞI, ÖĞRETMENLER

08-09-2018 - Emperyalizm Yazıları

ÖZELLEŞTİRMELERİ BİZE KİMLER YAPTIRIYOR?

Yıllardır neler sattı neler…, “ekonomi programı, satmaktan ibaret” olan bu hükümet: Yoksul halkımızın malı dev ku­rum­lar, sa­na­yi te­sis­le­ri, bankalar, li­man­lar, köp­rü­ler, ka­mu bi­na­la­rı ve ar­sa­la­rı… TÜRK TE­LE­KOM, TÜP­RAŞ, ER­DE­MİR, TE­KEL, SE­KA ve PET­KİM gi­bi büyük sa­na­yi te­sis­le­ri, 200’e yakın ka­mu te­si­si, 2.600’den fazla ar­sa, bi­na ve loj­man… Ve elden çıkarı­lan­la­rın ço­ğu AKP ik­ti­da­rı­na ya­kın yer­li sermaye ile ya­ba
07-09-2018 - Ekonomi Yazıları

TÜRKİYE TARIMDAN NASIL KOPARILDI?

Türkiye tarımsal kapasitesi çok büyük bir ülke… 1990’lı yıllara kadar tarımda kendine yeterli 7 ülkeden biriydi. Bugünse tam tersi bir konumda. Hemen bütün ürünleri ithalat yoluyla sağlıyoruz. Yabancı ürünler olmasa, aç kalacağız.             Peki, neden bu hale geldik? Bu değişikliğin sebebi nedir?            
31-08-2018 - Emperyalizm Yazıları

AL AVRUPA BİRLİĞİ’Nİ, VUR ABD’YE

Bugünkü, 30 Ağustos 2018 tarihli gazetelerimizden (!) aynı tornadan çıkmış manşetler: Avrupa ile yeniden…AB Atağı… AB İçin Kararlı Adım… Rotamız Avrupa… Yeniden Avrupa… AB’ye Reform Mesajı… Avrupa Yürüyüşü… Ne diyor bu başlıklar bize: ABD uyduluğu tavsadı, haydi yeniden AB uyduluğuna… Osmanlı ataları da öyle yapmadı mı: Fransız uyduluğundan İngiliz uyduluğuna, ardından Alman uyduluğuna…
17-08-2018 - Ekonomi Yazıları

EKONOMİ…, DÜNYAYI ANLAMAK İÇİN

Atatürk deyince, sonsuz bir okyanus canlanır gözümün önünde. Çünkü O hemen her konuda aydınlatıcı, yol gösterici bir görüş, bir söz bırakmıştır bize. Mesela şöyle demiştir: Ekonomi demek, her şey demektir. Bu sözün bir yorumu şudur: Minimum bir ekonomi bilgimiz olmadıkça, yurtta ve dünyada olup biteni tam olarak anlayamayız.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura