DİYALEKTİK VE DİYALEKTİK YÖNTEM

Diyalektik; varlığın, karşıtları öne çıkaran başat bir niteliği ve buna dayanan bir düşünme şekli veya yöntemidir. Bunun karşısında metafizik yöntem yer alır. Metafizik yöntem varlığa ve doğaya hareketsizlik, bağlantısızlık, değişmezlik ve mutlak zıtlık atfeden düşünce yöntemidir.
22-12-2019 - Ekonomi Yazıları

AB VE ABD TÜRK TARIMINI NASIL ÇÖKERTTİ?

Türkiye tarımsal kapasitesi çok büyük bir ülke… Çok değil 20 yıl öncesine kadar tarımda kendine yeterli 7 ülkeden biriydi. Bugünse tam tersi bir konumda: Doyuramıyor kendini artık:
09-11-2019 - Amaç ve Esaslar

BİR 10 KASIM DOLAYISIYLA ATANAME’DEN…

- Millete hizmet!... Birinci Görevimizdir bizim. Bir sorumluluktur ki kutsaldır, yücedir, aynı zamanda zordur, çetindir. Ancak ben seve seve yerine getirdim. Öyle bir görevdir ki, ben toprak olsam da devam edecektir. Çünkü biz olup bitmeyiz, son bulmayız. Bugün de aranızdayız; yarın da…, her zaman aranızda olacağız.  

BİR LİSANSÜSTÜ TEZİN HAZIRLANMASI: KONU, PROJE, LİTERATÜR VE DİĞERLERİ

Bu yazıda bir lisansüstü tezin başından sonuna değin güvenli bir şekilde yürütülmesinde kullanılabilecek, pratik bir model sunulacaktır. Model şu başlıklar altında açıklanacaktır: Tez konusunun belirlenmesi. Ilk seçmenin yapılması. 5+5 yöntemi. Tez projesi. Literatür incelemesi. “Konu literatürü”nü elde etme süreci. Kaynak fişleri ile bilgi fişlerinin kullanımı.  Bilgi fişlerinin geçici plana dağıtımı. Tezin temel ögeleriyle ilgili diğer bilgi ve öğütler.
22-10-2019 - Akademik Yazılar

*BUGÜNÜN GELİŞMİŞ ÜLKELERİ SERBEST PİYASA YOLUYLA DEĞİL DEVLETÇİ POLİTİKALARLA KALKINDI

Neoliberalizm’in bir aldatmaca olduğu birçok yazar tarafından ileri sürülmüş, kanıtlarıyla ortaya konmuştur. Bu yazarlardan biri olan Ha-Joon Chang; Türkçe’ye de çevrilen iki değerli eserinde Neoliberalizm’in tezlerini birer birer ele almış, her birini sağlam gerekçelerle çürütmüştür. Ne var ki gerek bu işaret ettiğim karşı-görüş gerekse Chang’in çalışmaları Türkiye’de iyi bilinmemekte, en azından gündeme yeterince getirilmemektedir. Bu sebepten, konunun üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Okuduğunuz
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura