YABANCILARA İMTİYAZLAR

Atatürkçe düşün  Atatürkçe hisset  Atatürkçe iş yap  Önce fikirler, sonra olaylar, en sonra insanlar.   Osmanlı padişahları; milletin hakkı olan, milletin şerefiyle, onuruyla ve bütün varlığıyla ilgili olan birçok kaynağı, birçok hukuku armağan olarak, ihsan olarak yabancılara sundular. Bu uygulamaya ‘kapitülasyonlar’ adı verilmiştir.

KAPİTÜLASYONLAR

Atatürkçe düşün  Atatürkçe hisset  Atatürkçe iş yap  Önce fikirler, sonra olaylar, en sonra insanlar. İlk kapitülasyon Fatih zamanında, İstanbul’da oturan Cenevizlilere verilmiş, hemen ardından genişletilmiş, başka milletleri de içine almıştır. Milletin içinde yaşayan Hıristiyan unsurlara imtiyazlar da aynı tarihte verilmiştir. Hıristiyan unsurlar Uhudu Atika adıyla anılan bu kapitülasyonlarla birçok ayrıcalıklara, hak ve istisnalara sahip oldu. Halkımızın ise yabancılar tarafından yüzyıl
01-07-2020 - Bilimcilik Dersleri

ZİHNİYET ÜZERİNE DÖRT KISA YAZI

İLERİCİ ZİHNİYET Atatürkçe düşün   Atatürkçe hisset   Atatürkçe iş yap Zihniyet; bir toplumda veya bir toplulukta belirli görüş, inanç ve alışkanlıkların etkisiyle oluşan istikrarlı, ortak ve kalıcı olan düşünme biçimi, zihin yapılarıdır.  Örneğin, bir tarikat şeyhi ile bir bilim adamının zihniyetleri aynı değildir. Genellikle iki ana zihniyet tipi olduğu ileri sürülür: 1) Dogmatik (ilkel, gerici) zihniyet; 2) pozitif (ilerici, çağdaş, modern) zihniyet.

MİLLETÇE NASIL KUVVETLİ OLURUZ?

Her şeyden önce başta gelen, kuvvettir. Zayıf olan, kuvvetli olanın mutlaka mahkûmudur. Kuvvet yoksa hak sahibi olmanın hiçbir anlamı yoktur. İnsanlık, adalet, bütün prensipler, kurallar ikinci derecede kalır.

BÜYÜK ÜLKÜ

‘Ülkü’ nedir? Ülkü akıl ve yürekle benimsenmiş yüksek bir amaçtır, ulaşılmak istenen kutsal bir hedeftir. Bir kılavuzdur. Ülkü, “ideal” sözcüğünün Türkçesidir. -Atatürk ‘ülkü’ sözcüğünü birtakım sıfatlar vererek sık kullanır: ‘Büyük Ülkü’ der, “Millî Ülkü’, ‘Ulusal Ülkü’, ‘Yüksek Ülkü’ der. Bu kavram günümüzde neredeyse unutulmuştur, Oysa Atatürkçü düşüncenin son hedefidir.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura