10-01-2019 - Amaç ve Esaslar

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYİ NEDEN SİSTEMLİ OLARAK ÖĞRENMELİYİZ

Bir insan ne kadar çok şey bilirse bilsin, o bildikleri düzenli, sıralı ve birbiriyle bağlantılı değilse işe yaramaz, yaratıcı olmaz. Çünkü kişi verimli ve ideal şekilde düşünemez, bilgi üretemez; bilgisini başkalarına da aktaramaz. İdeal düşünme nasıl olur?

BAŞIMIZIN ÜZERİNE ÇIKARDIĞIMIZ ADAMLAR…

Emperyalizm, hedef aldığı ülkelerin bağımsızlığını esas itibariyle üç durumdan faydalanarak yok eder: Askerî işgal ve antlaşmalar, işbirlikçi ve zayıf karakterli yöneticiler, halkın bilinçsizliği. Atatürk Nutuk’ta “işbirlikçi ve zayıf karakterli yöneticiler”den “dahilî bedhahlar” diye söz eder. 

PSİKOLOJİK BİR DÜŞÜNME HATASI: AŞIRI GÜVEN

Aşırı güven tüm psikolojik önyargıların anasıdır. İnsanın düşünmesini etkileyen önyargıların en yaygın olanlarındandır. Aşırı güven (overconfidence) durumunda, kişi; bilgisini, becerilerini, öngörü yeteneğini gözünde aşırı ölçüde büyütür. Bu kendine gereğinden fazla güven, kişinin hayatta fazla risk almasına sebep olur.
06-11-2018 - Emperyalizm Yazıları

HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ OSMANLI, BATI’NIN AKLINDAN ÇEKTİĞİ KADAR

Mustafa Kemal Paşa 6 Mart 1922’de Meclis’te yaptığı konuşmada diyor ki: “Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine, gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur. Artık durumu düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Halbuki, hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih bö
03-11-2018 - Atatürk Yazıları

ATATÜRKÇÜ DEYİP DURUYORUZ, PEKİ KİM BU ATATÜRKÇÜLER?

Bilimsel yaklaşım analiz ister, sınıflama ister. Yani gerçekliğini keşfedeceğimiz olgunun özüne girmek, yapısını görmek, oluşturucu ögelerini belirlemek, bunlar arasındaki sırayı, düzeni, ilişkileri görmek gerekir. Ancak böyle yapılırsa, nasıl bir olgu ile karşı karşıya bulunduğumuzu anlayabiliriz. Bu yaklaşımı en güzel ifade edenlerden en ummadığımız biri, Gazali, bakın ne demiş: Cevizi kırıp içine bakmayan, tamamını kabuk sanır. Bu kural her alanda olduğu gibi “Atatürkçü” kavramı için de g
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura