TÜRKİYE’YE BATI SALDIRISI

Kendilerini dünyanın sahibi olarak gören batılı emperyalistler yurdumuzu da ‘açık arazi’ saydılar. Milletimizi hor görüp mahvetmek istediler. Türkiye’yi imha için birleştiler, içimize kadar nüfuz ettiler.  Bağımsızlığımız ve ekonomimiz üzerinde türlü entrikalar çevirdiler, azınlıkları kullandılar. Aleyhimizde yalanlar, zalimlik, yeteneksizlik iftiraları uydurdular. İçerde kötü yönetim de eklenince, milletçe ilerlememiz tümüyle engellendi. Avrupa ilerlerken Türkiye sürekli geriledi. Tehlike Cumhuriy
24-12-2020 - Ekonomi Yazıları

EKONOMİK GELİŞME NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Atatürk diyor ki: “Ekonomik kalkınma; Türkiye’nin, özgür, bağımsız, daima daha güçlü, daima daha gönençli Türkiye idealinin belkemiğidir.”  Bu sözden anlıyoruz ki Atatürk ekonomik kalkınmaya yaşamsal bir önem veriyor. Güçlü, gönençli, bağımsız bir ulus mu olmak istiyorsunuz?  Ekonomik kalkınmanızı kesinkes gerçekleştirmek zorundasınız. Büyük Aydınlanmacı bu sözü söyledikten bir yıl sonra, eserini tamamlayamadan aramızdan ayrıldı. Nerdeyse 65 yıl olmuş. Acaba Türkiye kalkınabildi mi?
13-11-2020 - Emperyalizm Yazıları

İNGİLİZLERİN AVUSTRALYA YERLİLERİNE UYGULADIĞI SOYKIRIM VE TEHCİRLER

İngiltere sömürge tarihinde önemli bir yer tutan Avustralya’da İngiliz sömürgeciler 1788- 1938 yılları arasında Avustralya’yı sömürgeleştirmek ve yeni tarım alanları, hayvancılık bölgeleri, yeraltı madenleri ve hammaddeler sağlamak için, kıtanın yerli halkı olan ‘Aboriginal’lere sistematik olarak ve acımasızca soykırım ve tehcir yöntemleri uygulamıştır.

ATATÜRK’TE ‘ORTAK MİLLÎ FİKİR’ KAVRAMI

Atatürk bir milletin ortak duygu ve düşünceleri olduğunu kabul eder. Bunu ‘ortak millî fikir’ adıyla, milleti oluşturan ortak tarih, ortak kültür, ortak ahlak gibi unsurlar arasında sayar. Ortak millî fikir aynı zamanda Millî İrade kavramını da kapsar. Atatürk bu anlayıştan siyaset ve yönetim alanında önemli olan şu sonuca ulaşır: Millî irade tek bir şahsın değil bütün bir milletin eseridir. Dolayısıyla “milletimize hizmet ederken, kendi emel ve düşüncelerimize göre değil, milletimizin emel ve düşüncel
27-10-2020 - Laiklik Dersleri

CUMHURİYET REJİMİNDE HALİFELİĞE YER YOKTUR

Halife sözcüğü “din ve dünya işlerinde bütün Müslümanların önderi, aynı zamanda devlet reisi olan kişi” anlamında kullanılır. Atatürk halifeliği gereksiz bir kurum olarak görmüş ve Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmasını sağlamıştır.
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura