20-08-2016 - Atatürk Yazıları

ATATÜRK: TEK BİR ŞEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR, ÇALIŞKAN OLMAK!

Cihan Dura 20.8.2016   Çalışma bireysel ve toplumsal bir zorunluluktur. Maddi servet insanın şahsı için gereklidir. Çünkü insanın zorunlu ihtiyaçları vardır. Bunlar sağlanmadıkça insan yaşayamaz. İnsanın düşünsel, ahlaki ihtiyaçları da vardır. Bunlar sağlanmadıkça, insanlık ve ahlak bağımsızlığı korunamaz, insan gibi yaşanamaz; insanın maneviyatı kararır. Servet, aile ve devlet noktasından da lâzımdır. Çünkü yarından emin olmayan bir insan, bir aile kurmayı düşünemez yahut yaşama vasıtaların
19-08-2016 - Emperyalizm Yazıları

ORTADOĞU VE TÜRKİYE’Yİ KAN VE ATEŞE BOĞAN BOP’UN ARKASINDA KÜRESEL ŞİRKETLER VAR

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) dev ulus-ötesi şirketlerin eseri olan küreselleşmenin doğal bir sonucudur, küreselleşmenin Ortadoğu’da uygulanmasıdır. BOP küresel şirketlerin eseridir ve elbette Ortadoğu’nun kan ve ateş içinde kalması da! Orta ve Yakın Doğu; petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynakları ile hammaddeler ve madenler bakımından dünyanın en zengin bölgesidir, aynı zamanda büyük bir pazardır. Ortadoğu, ABD ve Batı için olağanüstü stratejik bir öneme sahiptir. ABD ekonomisi için en önemli bir hamm
13-08-2016 - Atatürk Yazıları

OLAYLARIN ATATÜRKÇE YORUMU: DİL AYRILIĞI

Cihan Dura 13.8.2016   Önce bir örnek olay seçip özetliyor, sonra ilgili “referans”ı sunuyorum. Ardından sorular soruyor, “düşünme kapıları” açıyor, ipuçları veriyorum. Olay, referans ve sorulardan hareketle kısa bir yorum yapıyorum. OLAY Tarih 1 Ocak 2009… TRT, bir kanalında Kürtçe yayın başlatıyor. TRT bu girişimiyle Türk Milleti’nin kalbine ve zihnine zehirli bir ok saplamış, devletin üniter yapısını tehdit altına almış oluyor. Çünkü bir milletin üniter niteliğindeki çözülme,
12-08-2016 - Kitaplık

KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLÜĞÜ / ZEKİ SARIHAN

Cihan Dura 12.8.2016   Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü (Açıklamalı Kronoloji), 4 Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ank. Türk Kurtuluş Savaşının tam bir kronolojisini yapmak oldukça güçtür. Kurtuluş Savaşı tarihinin yazılabilmesi için o yıllarda yayımlanmış gazetelerin tam olarak taranması gerekiyor. Bunlardan bazılarının kütüphanelerde bulunan koleksiyonları oldukça eksiktir; hele mahalli gazetelerden bazılarının elde ancak birkaç sayısı vardır. Türk devlet arşivlerinden Örneğin Başbak
11-08-2016 - Atatürk Yazıları

M. K. ATATÜRK: RUSLARLA İŞBİRLİĞİ DIŞ POLİTİKAMIZIN TEMELİDİR

Cihan Dura 11.8.2016   1- Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada özenle güttüğü amaç, uluslararası barışı korumak ve güven içinde yaşamak olmuştur. Başta SSCB (Rusya) olmak üzere komşularımızla, diğer doğu ülkeleri ile dostluk ve iyi geçinme yolunda ilişkiler kurduk, antlaşmalar yaptık. Emperyalist ülkelerle ittifak yapmaktan uzak durduk. 2- SSCB ile işbirliğini Türk dış politikasının temeli yaptım. Her ne pahasına olursa olsun, Türkiye’nin bu işbirliğinden hiçbir şekilde vazgeçmemesini istedi
Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura